Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

11

8. Papildus tiešajam izpētes darbam, pētniekam ir svarīgas vēl citas aktivitātes, kurās iespējams gūt profesionāli nozīmīgo informāciju. Kādās profesionālajās aktivitātēs jaunajiem pētniekiem ir rekomendējoši iesaistīties, veidojot karjeru zinātnē?

Pieslēdzies, lai atbildētu