Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

11

7. Tāpat kā citu profesiju pārstāvji, arī pētnieki savu darbu veic uz noteiktu līgumu pamata. Bet cik apjomīgs un cik ilgstošs var būt jaunā pētnieka darbs? Kādā formā tiek organizēts jaunā pētnieka darbs augstskolas ietvaros?

Pieslēdzies, lai atbildētu